بازگشت ۱۶ واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال در هرمزگان

سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت  اظهار کرد: ۱۶واحد صنعتی غیر فعال در هرمزگان  از ابتدای امسال به چرخه تولید بازگشتند. ؛ایوب رحیمی،گفت: با فعال شدن دوباره این واحدها و بازگشت آن‌ها به مدار تولید برای ۱۵۸ نفر اشتغالزایی شده است. وی افزود: برای احیای این واحدهای تولیدی در مجموع بیش از ۶۵ هزار و ۸۴۷ […]

سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت  اظهار کرد: ۱۶واحد صنعتی غیر فعال در هرمزگان  از ابتدای امسال به چرخه تولید بازگشتند.

؛ایوب رحیمی،گفت: با فعال شدن دوباره این واحدها و بازگشت آن‌ها به مدار تولید برای ۱۵۸ نفر اشتغالزایی شده است.

وی افزود: برای احیای این واحدهای تولیدی در مجموع بیش از ۶۵ هزار و ۸۴۷ میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

وی زمینه فعالیت دوباره این واحدها را اغلب در بخش‌های کانی‌های غیرفلزی و صنایع غذایی  و همچنین صنایع فلزی عنوان کرد و گفت: از این واحدهای فعال شده ۷ واحد در بندرعباس  و ۹ واحد دیگر در شهرستانها مستقر هستند.

رحیمی افزود: سال گذشته نیز ۴۴  واحد در استان به چرخه تولید بازگشتند که بیشتر در حوزه کانی غیر فلزی، شیمیایی، غذایی و فلزی بودند.

وی یادآور شد: تامین نقدینگی، خارج شدن از تملک بانک‌ها، تعیین سرمایه گذار جدید، تغییر ساختار واحد تولیدی و مشارکت واحدهای صنعتی بزرگ در راه اندازی واحدهای کوچک، از جمله اقدامات اجرا شده برای بازگشت این  واحدهای  صنعتی به چرخه تولید بوده است.