بافت تاریخی کهتویه ظرفیتی برای توسعه گردشگری

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ما شا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک در حاشیه بازدید از بافت تاریخی دیار گردشگری کهتویه گفت بافت تاریخی کهتویه ظرفیت مناسبی برای رونق توسعه صنعت گردشگری می باشد. می تواند حضور گردشکران خارجی وداخلی فراهم کند. وی تصریح کرد اگر در […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ما شا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک در حاشیه بازدید از بافت تاریخی دیار گردشگری کهتویه گفت بافت تاریخی کهتویه ظرفیت مناسبی برای رونق توسعه صنعت گردشگری می باشد. می تواند حضور گردشکران خارجی وداخلی فراهم کند. وی تصریح کرد اگر در چه در شرایط ویروس کرونا قرار داریم اما امیدواریم به زودی این شرایط رفع شود وشاهد رونق صنعت گردشگری در سطح شهرستان باشیم . وی خاطر نشان کرد امروز گردشگران علاقه خاصی به طبیعت گردی وحضور در بافت تاریخی دارند . ومهیا ساختن این فضا در بافت تاریخی کهتویه می تواند موجب رشد وصنعت گردشگری در سطح شهرستان باشد.

9e8a2384 61ce 4c09 bb61 459b36251a7cbe44a93b b6d4 4678 8cd5 ddaa0401902fc30f2ea9 31d5 4b7c 921e 45867ac8ed43بابک پارسا ///