با همت مجمع مطالبه گران هرمزگان صورت گرفت ، همایش ملی ساماندهی شترهای سرگردان

ساماندهی شترهای سرگردان یکی از مهمترین اقداماتی است که باید همه ساله در استان هرمزگان مخصوصا در شرق هرمزگان صورت گیرد علیرضا صالحی دبیر مطالبه گران استان هرمزگان بیان کرد : متاسفانه سالانه تعدادی از مردم در جاده ها بر اثر برخورد با شترها جان خود را از دست می دهند و تعداد بسیاری هم […]

ساماندهی شترهای سرگردان یکی از مهمترین اقداماتی است که باید همه ساله در استان هرمزگان مخصوصا در شرق هرمزگان صورت گیرد

علیرضا صالحی دبیر مطالبه گران استان هرمزگان بیان کرد : متاسفانه سالانه تعدادی از مردم در جاده ها بر اثر برخورد با شترها جان خود را از دست می دهند و تعداد بسیاری هم مصدوم و قطع عضو می شوند

در بیست هشتم اردیبهشت ماه سال جاری با همت مجمع مطالبه گران استان هرمزگان همایش ملی ساماندهی شترهای سرگردان در جاسک برگزار گردید و از ایده هایی که برای ساماندهی شترها داده شده بود  رونمایی گردید

وی همچنین خاطرنشان کرد مجمع مطالبه گران استان هرمزگان در تمامی شهرستانها نمایندگی دارد و مردم می توانند از ظرفیت این مجمع استفاده نمایند

 

 

بابک پارسا ///