برخورد استاندار هرمزگان با بانک‌های غیرهمراه در طرح نهضت ملی مسکن

مهدی دوستی صبح پنجشنبه ۲۲ آذرماه در نشست شورای مسکن، اظهارداشت: با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها در برابر توسعه استان به ویژه پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن کوتاهی کرده‌اند در صورت تداوم لیست بانک‌های مذکور به مردم اعلام خواهد شد. رئیس شورای مسکن استان هرمزگان، افزود: مدیران دستگاه‌های دولتی از این پس […]

مهدی دوستی صبح پنجشنبه ۲۲ آذرماه در نشست شورای مسکن، اظهارداشت: با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها در برابر توسعه استان به ویژه پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن کوتاهی کرده‌اند در صورت تداوم لیست بانک‌های مذکور به مردم اعلام خواهد شد. رئیس شورای مسکن استان هرمزگان، افزود: مدیران دستگاه‌های دولتی از این پس حق ندارند ریالی به حساب پیمانکاران‌شان در بانک‌های مورد بحث واریز کنند و در صورت عدم تمکین از این مصوبه با خود آن‌ها نیز برخورد خواهد شد. دوستی عنوان‌کرد: هر کدام از صنایع استان هم که در این بانک‌ها حساب داشته باشند در سهمیه حامل‌های انرژی آن‌ها محدودیت اعمال می‌شود ضمن اینکه ادارات آب، برق، گاز و مخابرات موظف‌اند ظرف امروز دیون بانک‌ها را بررسی کرده و اگر معوقاتی در پرداخت حقوق دولت دارند برخورد قانونی انجام دهند. استاندار هرمزگان بیان اینکه الحاق زمین به ۲۵۸ روستای استان انجام شده، اظهارداشت: الحاق زمین به ۵۸ روستا باقی مانده است که لازم است تلاش شود تا جلسه آتی شورای مسکن الحاق اراضی این روستاها نیز انجام شده و پرونده تامین زمین برای توسعه مسکن در روستاها بسته شود. وی با نارضایتی از عملکرد دانشگاه‌ها در اجرای طرح خوابگاه‌های متاهلی دانشجویی، گفت: ضرورت دارد نامه‌هایی به وزیر علوم و وزیر بهداشت ارسال شود چرا که کار در این حوزه بسیار کند پیش می‌رود و اگر تا جلسه پیش‌روی شورای مسکن اقدام عملی نشود منابع مالی این طرح به دیگر طرح‌های نهضت ملی مسکن منتقل خواهد شد. دوستی با اشاره به پیشرفت ۹۹.۵ درصدی پروژه مسکن ۱۶۰ واحدی بندرعباس، گفت: این پروژه باید سریعا به شبکه فاضلاب نیز متصل شود و سریعا تحویل واحدها به مردم ظرف هفته آینده آغاز شود. همچنین در این جلسه پیشرفت پروژه‌های مسکن استان بررسی گردید که پیشرفت پروژه‌ها به ویژه در شهرستانهای بستک، رودان، جاسک و ‌پروژه‌های بنیاد مسکن مطلوب بود.