برخورد با متخلفین در حوزه نانوایی ها

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان ، طی یک گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به همراه دستگاه های مربوطه و به منظور رسیدگی به شکایات مردمی از نانوایی ها با متخلفیت این حوزه برخورد قانونی شد رئیس گشت سیار  هدایتی به […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان ، طی یک گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به همراه دستگاه های مربوطه و به منظور رسیدگی به شکایات مردمی از نانوایی ها با متخلفیت این حوزه برخورد قانونی شد

رئیس گشت سیار  هدایتی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ به بازرسین سازمان جهاد کشاورزی و اداره غله استان با افزایش شکایات مردمی در خصوص عملکرد نانوایی ها از نانوایی های استان بازدید کردند. در این بازدید واحد های صنفی در حوزه های عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و کم فروشی بررسی و برخی از واحدهای صنفی دارای تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی بودند. در سال جاری بازرسی ها در هرمزگان به صورت مستمر ادامه دارد

4ed13340 28fc 4c50 a270 0fb0e96b4e4626fda4bc 86b8 4f3e bcb6 54d68673a071431cd253 d814 4e06 ab9b 8661501264a2711d96e7 036b 4a8d bb4e 328480733e903002ca7b 6db5 4aa1 af78 8929887d24170374301c 07b1 4eac a28c 5d37d4a65435afaae612 8354 4027 bfb3 d7fa290c25bfb7ab7e4f 1418 475f 8046 74ff9badea34cf31e663 5d9d 471e 82b4 8d4688eca8d7

11e468352 b5e4 4442 83e0 53bc1c8ce9e9

بابک پارسا ///