برخی فرمانداران قصد بر خدشه دار نمودن سلامت انتخابات را دارند

کامران آتین عضو مجمع مشورتی توسعه هرمزگان و فعال سیاسی استاندار هرمزگان و معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی در آرایش فرمانداران جهت اجرای عدالت ، حقوق کاندیداها و سلامت انتخابات با درایت عمل کنند دفاع از حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان یعنی همان سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر امانت بودن آراء مردم […]

کامران آتین عضو مجمع مشورتی توسعه هرمزگان و فعال سیاسی

استاندار هرمزگان و معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی در آرایش فرمانداران جهت اجرای عدالت ، حقوق کاندیداها و سلامت انتخابات با درایت عمل کنند

دفاع از حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان یعنی همان سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر امانت بودن آراء مردم و ضرورت رعایت حق الناس از جمله مسائل مهم در انتخابات پیش رو محسوب می شود.

مبنای کار مجریان انتخابات صیانت از اخلاق و قانون است.

حفظ منافع ملی و زیر سوال نبردن نهادهای نظام، مهمترین خط قرمزهای انتخابات دو اسفندماه است.

در شرایطی که فتنه های بزرگی در منطقه در حال وقوع است، مشارکت حداکثری مردم طبق تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب، بزرگان و عقلای کشور موضوع حساس و مهمی به شمار می آید، که لازم است فرماندارانی که قصد بر ناسالم بودن روند انتخابات را دارند بدانند اجازه داده نخواهد شد بر اعتبار نظام و حق مردم خدشه وارد نمایند

دست اندرکاران انتخابات مکلف هستند تا زمینه های لازم برای برگزاری یک انتخابات رقابتی سالم را فراهم نمایند

“بابک پارسا”