بررسی شکایات مردمی در نانوایی ها

بررسی شکایات مردمی در نانوایی ها کارشناس گشت سیار آقای جمال زاده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به بازرسین سازمان جهاد کشاورزی و اداره غله استان با افزایش شکایات مردمی در خصوص عملکرد نانوایی ها از این واحدها در استان بازدید کردند. در این بازدید واحد های صنفی در حوزه های عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و […]

بررسی شکایات مردمی در نانوایی ها
کارشناس گشت سیار آقای جمال زاده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به بازرسین سازمان جهاد کشاورزی و اداره غله استان با افزایش شکایات مردمی در خصوص عملکرد نانوایی ها از این واحدها در استان بازدید کردند. در این بازدید واحد های صنفی در حوزه های عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و کم فروشی بررسی و برخی از واحدهای صنفی دارای تخلفاتی مانند کم فروشی، عدم درج قیمت و تداخل صنفی بودند. برخی از واحدها نیز به طور کامل مقررات را رعایت نمودند. در سال جاری بازرسی ها در هرمزگان به صورت مستمر ادامه دارد.

0cbf7262 ea04 4886 a37d b5944c822d1908ef7b25 f5ab 4ae3 8a44 97c771c54fb741a254e2 ee80 4be2 a841 8cf302677a8812021a94 f748 473f a619 acea6193364c24130972 bd39 49a3 920b 7d4201db5251

بابک پارسا///