بررسی طرح مرمت ۴ بنای تاریخی در شورای فنی میراث‌فرهنگی هرمزگان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از بررسی طرح مرمت ۴ بنای تاریخی در جلسه شورای فنی میراث‌فرهنگی خبر داد.

، محمد محسنی گفت:  در این جلسه طرح مرمت قلعه مغویه و خانه فکری در بندرلنگه، خانه کاظم در بستک و قلعه فین در بندرعباس بررسی شد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه همچنین در این جلسه طرح موضوعی کنگ موردبررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در این جلسه ساخت و سازهای غیرمجاز در بافت تاریخی بندرکنگ تعیین و تکلیف شد.

او ادامه داد: تعیین محدوده مکتب‌خانه‌ها و قبرستان تاریخی جزیره هرمز نیز در این جلسه بررسی شد. 

محسنی افزود: تعیین عرصه و حریم این آثار باهدف مشخص کردن محدوده گستردگی و جلوگیری از تخریب، ساخت‌وساز غیرمجاز و… انجام می‌شود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: پرونده‌های بررسی‌شده در شورای فنی پس از بررسی، برای تائید نهایی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شود.