بررسی مسائل و مشکلات طرح نهضت ملی مسکن شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر در محل فرمانداری ویژه شهرستان میناب

جلسه بررسی مسائل و مشکلات طرح نهضت ملی مسکن شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر با حضورمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ،معاونت عمرانی فرمانداری و شهرداران شهرهای زهوکی،کرگان،بندزرک در محل فرمانداری ویژه شهرستان میناب بررسی شد. مهندس ترابی معاونت عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان در این جلسه با اشاره به اهمیت نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم […]

جلسه بررسی مسائل و مشکلات طرح نهضت ملی مسکن شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر با حضورمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ،معاونت عمرانی فرمانداری و شهرداران شهرهای زهوکی،کرگان،بندزرک در محل فرمانداری ویژه شهرستان میناب بررسی شد. مهندس ترابی معاونت عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان در این جلسه با اشاره به اهمیت نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم ، خواستار سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه ها شد و خاطر نشان کرد :  لازم است دستگاه های ذیربط در تکمیل این فرایند با روحیه ای جهادی نهایت همکاری را با یکدیگر داشته باشند وی افزود : پیرو تقاضای الحاق ۵۸هکتار به شهر بندزرک و پذیرش الحاق ۲۴ هکتار به محدوده شهر کرگان ، پیگیری جهت اخذ مجوزها و استعلامات در این راستا ادامه دارد.

بیگمرادی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع نهضت ملی مسکن و تشکیل هفتگی جلسات شورای عالی مسکن و شورای مسکن استان ، خواستار همکاری دستگاه های خدمات رسان در پیشبرد و تسریع روند اجرایی پروژه ها شد   و بیان کرد :  مسائل غیر قابل حل در شورای مسکن شهرستان و شورای مسکن استان پیگیری می شود.

در پایان از روند اجرایی پروژه ها طرح نهضت ملی شهرستان بازدید بعمل آمد.