بروز بلوم جلبکی نوکتیلوکا در آبهای ساحلی پارسیان

تولید و یا ترشح هیچگونه توکسینی به این داینوفلاژله نسبت داده نشده است اما چنانچه افزایش بیش از حد این داینوفلاژله موجب سوپی شدن آب دریا و کاهش شدید اکسیژن محلول گردد مرگ و میر آبزیان رخ خواهد داد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون طی گزارشات واصله از اداره محیط زیست پارسیان مبنی بر […]

تولید و یا ترشح هیچگونه توکسینی به این داینوفلاژله نسبت داده نشده است اما چنانچه افزایش بیش از حد این داینوفلاژله موجب سوپی شدن آب دریا و کاهش شدید اکسیژن محلول گردد مرگ و میر آبزیان رخ خواهد داد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

طی گزارشات واصله از اداره محیط زیست پارسیان مبنی بر تغییر رنگ آب دریا به رنگ سبز در آبهای ساحلی پارسیان در مورخ ۱۷/۰۹/۹۷ و بررسی نمونه ارسالی از سوی آن واحد مشخص گردید؛ نمونه آب مورد بررسی حاوی تراکم بالایی از داینوفلاژله Noctiluca  بوده است. میانگین تراکم جمعیت این داینوفلاژله در نمونه آب ارسالی، حدود  ۵۰۰ ±۲۰۰۰  سلول در لیتر ثبت شده است. با توجه به اندازه نسبتا بزرگ داینوفلاژله Noctiluca (۱۰۰۰-۲۰۰ میکرون) تعداد بیش از ۱۰۰ عدد در لیتر از این داینوفلاژله می تواند باعث تغییر رنگ آب و بروز پدیده شکوفایی مضر جلبکی گردد .

     مهمترین مشخصات داینوفلاژله Noctiluca

     جنس  Noctiluca  از راسته Noctilucales و خانواده Noctilucaceae ، سلولهای کروی منفرد (حباب مانند) بدون پوشش، غیر فتوسنتز کننده (هتروتروف) همراه با جمع کثیری از میکروفیتوپلانکتون (هاپتوفیت)، به صورت همزیست با رنگدانه های بیولومینسانس و با رنگهای قرمز مایل به صورتی و یا نارنجی رنگ پریده تا سبز  می باشد.  قطر جنس نوکتیلوکا بین  ۲۰۰۰- ۲۰۰ میکرون متغیر می باشد. 

b1

زیستگاه این جنس پلانکتونیک دریایی، با گستردگی زیاد؛ بیشتر در نواحی نزدیک ساحل، خوریات و آبهای کم عمق ساحلی می باشد. در خلیج فارس و دریای عمان به عنوان گونه بومی منطقه شناخته می شود. و همه ساله در فصل سرد سال تولید شکوفایی می کند. بیشترین تراکم جمعیت ثبت شده Noctiluca در شکوفایی حدود ۴ میلیون سلول در متر مکعب بوده است . عامل دما (کاهش دمای آب دریا) نقش بسیار مهمی در شکوفایی گونه مورد بررسی دارد، بطوریکه طی بررسی های بعمل آمده بیشترین تراکم جمعیت جنس مذکور مربوط به ماههای آذر ، دی و بهمن می باشد.

   تولید و یا ترشح هیچگونه توکسینی به این داینوفلاژله نسبت داده نشده است اما چنانچه افزایش بیش از حد این داینوفلاژله موجب سوپی شدن آب دریا و کاهش شدید اکسیژن محلول گردد مرگ و میر آبزیان رخ خواهد داد.