برگزاری رزمایش پدافندی در بندر شهید رجایی

رزمایش پدافندی با هدف ارزیابی بندر شهید رجایی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه در شرایط طبیعی و انسان ساخت و استمرار خدمات بهینه ایمن و استاندارد در بزرگترین بندر بازرگانی ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، رزمایش پدافندی در بندر شهید رجایی به عنوان یکی از نقاط استراتژیک کشور با […]

رزمایش پدافندی با هدف ارزیابی بندر شهید رجایی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه در شرایط طبیعی و انسان ساخت و استمرار خدمات بهینه ایمن و استاندارد در بزرگترین بندر بازرگانی ایران برگزار شد.

k2 2

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، رزمایش پدافندی در بندر شهید رجایی به عنوان یکی از نقاط استراتژیک کشور با حضورمحسن ساسانیمعاون زیر بنایی سازمان پدافند غیر عامل کشور،محسن زینلی تختیمدیر کل پدافند غیر عامل استانداری هرمزگان،چنگیز جواد پورمدیر کل پدافند غیر عامل  و HSE سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از مسئولان دستگاه های دولتی و شرکتهای بخش خصوصی امروز چهارم دی ماه برگزار شد.

در این رزمایش یکروزه که در چند منطقه از بندر شهید رجایی به عنوان یکی از شریان های حیاتی کشور و اصلی ترین مبدا ورود وخروج کالا برگزار شد، تمهیدات پیش بینی شده در مواجهه با مخاطرات در شرایط طبیعی و انسان ساخت به شکل میدانی ارزیابی و شناخت عوامل بازدارنده، تقویت نقاط تاب آور و تداوم عملیات در شرایط حساس با رعایت اصول و الزامات پدافندی، مورد پایش قرار گرفت.

در این رزمایش، مجموعه های اقتصادی همجوار مجتمع بندری شهید رجایی نیز مشارکت داشته و با بهره گیری از یک سناریوی نظام مند، ظرفیتها و ادوات موجود را با هدف هم افزایی بیشتر در رویارویی با مخاطره احتمالی مورد آزمون قرارداده و آمادگی خود را در راستای صیانت از زیر ساختهای استراتژیک بنگاه های اقتصادی و تولیدی همچنین پشتیبانی ارتباطی و مواصلاتی مورد بررسی قرار دادند.

شایان ذکر است، در نشست ارزیابی این رزمایش، لزوم تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مورد تاکید قرار گرفت و دستورالعملی به منظور استفاده در برنامه های پیش رو، تدوین شد.