برگزاری بیست و هفتمین جلسه کارگروه ملی غارشناسی ایران

بیست هفتمین جلسه کارگروه ملی غارشناسی ایران، صبح امروز در محل معاونت محیط زیست طبیعی به ریاست دکتر حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تشکیل و مسائل و موارد مرتبط با غارهای کشور با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد.

 بیست و هفتمین جلسه کارگروه ملی غارشناسی ایران با حضور حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات غارهای کشور و به طور خاص غار کرفتو (استان کردستان) و غار قوری قلعه ( استان کرمانشاه) صبح امروز در محل معاونت محیط زیست طبیعی تشکیل شد.

اکبری با تاکید بر اهمیت و نقش همه دستگاهها در سیاستگزاری غارهای کشور گفت: تشکیل جلسات منظم کارگروه ستادی و کارگروه های استانی با طراحی و تدوین نقشه راه، کارگروه ها در مسیر حفاظت و بهره برداری پایدار از غارهای کشور گام های موثری را می تواند بردارد.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه که با حضور نمایندگانی از دستگاههای مختلف از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت دفاع، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان نقشه برداری کشور، اداره کل حفاظت محیط زیست استانهای کردستان و کرمانشاه و همکاران ستادی، محمدرضا اشرف زاده سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان با بیان اینکه غارها به جهت دارا بودن شرایط خاص زیستگاهی و گونه های جانوری شاخص و گاهاً اندمیک باید به عنوان گنجینه های طبیعی و اکوسیستم های حساس و شکننده به طور جدی مورد توجه قرار گیرند، خلاصه ای از برنامه های آتی کارگروه را ارائه دادند.

در این جلسه نقشه راه پیشنهادی سازمان، توسط سرکار خانم دکتر معصومه غفاری، دبیر جدید کارگروه ارائه شد و سپس مسائل غار کرفتو توسط آقای دکتر حمیدی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان و خانم مهندس فرزامی معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان و همچنین مسائل پیرامون غار قوری قلعه توسط خانم دکتر قربانی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ارائه و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.