برگزاری بیش از هزار نفرساعت آموزش درمنطقه خلیج فارس

سه دوره آموزشی با هزار و۲۲۴ نفرساعت آموزش در منطقه خلیج فارس درآبان ماه برگزار شد. ؛ کارشناس آموزش منطقه خلیج فارس با اشاره به دوره های برگزار شده در این منطقه گفت : سه دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات بر اساس استاندارد API653  ، بازرسی جرثقیل […]

سه دوره آموزشی با هزار و۲۲۴ نفرساعت آموزش در منطقه خلیج فارس درآبان ماه برگزار شد.

؛ کارشناس آموزش منطقه خلیج فارس با اشاره به دوره های برگزار شده در این منطقه گفت : سه دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات بر اساس استاندارد API653  ، بازرسی جرثقیل و بالابرها براساس استانداردهای BS و ASME و کنترل عملیات بهره برداری از خطوط مواد نفتی به مدت ۹ روز در منطقه خلیج فارس برگزار شد.

مانداناعلیمحمدی در خصوص دوره بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات بر اساس استاندارد API653   افزود : این دوره آموزشی ۵۰۴ نفرساعت آموزش بطول انجامید که در آن مباحثی از جمله تعیین فواصل بازرسی،ارائه روشهای بازرسی مخازن ذخیره و الزامات مربوطه به آن،انجام تستهای غیرمخرب اثربخش جهت شناسائی آسیبها،الزامات مربوط به بازرسی مخازن عایقداربه پوششهای داخلی، حفاظت کاتدی کف مخازن، جوشکاری بر روی مخازن ذخیره به تعمیرات موقت و دائم بر روی مخازن ذخیره،نشست مخازن و تعمیرات لازم،تعویض کف مخازن، جابجائی مخازن ذخیره ، تغییر شرایط طراحی (Re_ rating& Altration) و الزامات مربوط به انجام تست ارائه شد.

وی بیان کرد : دوره بازرسی جرثقیل و بالابرها براساس استانداردهای BS و ASME با ۴۰۸ نفرساعت آموزش برگزار و سرفصل هایی از جمله انواع بالابرها ، انواع جرثقیل و اجزای آنها ، اتصالات و کاربری آنها، ایمنی کار با جرثقیلها و بالابرها، سیستمهای هیدرولیکی، استانداردهای مرجع، بازرسی دوره ای جرثقیلها و بالابرها، توانایی تفسیر جداول بار و چگونگی استفاده از آنها ،انواع کابل های فولادی و مقایسه آنها، انواع متعلقات مربوط به جرثقیل و بالابرها ،اصول باربرداری و گزارش نویسی تدریس شد.

علیمحمدی خاطرنشان کرد : در دوره کنترل عملیات بهره برداری از خطوط مواد نفتی که ۳۱۲نفرساعت آموزش بطول انجامید مباحثی از جمله اصول جامع کنترل خط،عملیات کنترلی در هنگام بروز حوادث،محاسبات خطوط فرآورده،محاسبات خطوط نفت خام،آنالیز۲۴ساعته خطوط لوله،پیگرانی خطوط لوله،گزارش دهی، و بازدید از واحد کنترل مرکزی عملیات و اجرای برنامه ها ارائه شد.