برگزاری جلسه حفظ حقوق بیت المال قشم

جلسه حفظ حقوق بیت المال قشم به منظور جلوگیری از تصرفات زمین ، اجرای طرح هادی ، بازنگری طرح هادی ، الحاق زمین به محدوده طرح هادی با حضور آقایان نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ، حسینی تختی فرماندار شهرستان قشم ، مهدوی مجد دادستان قشم ، کمالی معاون عمران […]

جلسه حفظ حقوق بیت المال قشم به منظور جلوگیری از تصرفات زمین ، اجرای طرح هادی ، بازنگری طرح هادی ، الحاق زمین به محدوده طرح هادی با حضور آقایان نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ، حسینی تختی فرماندار شهرستان قشم ، مهدوی مجد دادستان قشم ، کمالی معاون عمران روستایی ، رازمند مدیر بنیاد مسکن شهرستان قشم در دفتر فرماندار قشم برگزار گردید. در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف تصرفات زمین های روستایی و صدور اسناد مالکیت به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.