برگزاری جلسه مشترک فی ما بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پارسیان و اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان پارسیان

برگزاری جلسه مشترک فی ما بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پارسیان و اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان پارسیان جلسه ای در خصوص هم اندیشی و تسریع در عملکرد صدور اسناد و املاک روستایی و شهری شهرستان پارسیان با حضور سرپرست بنیاد مسکن و رییس اداره ثبت شهرستان در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی […]

برگزاری جلسه مشترک فی ما بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پارسیان و اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان پارسیان

جلسه ای در خصوص هم اندیشی و تسریع در عملکرد صدور اسناد و املاک روستایی و شهری شهرستان پارسیان با حضور سرپرست بنیاد مسکن و رییس اداره ثبت شهرستان در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پارسیان برگزار گردید.

در این جلسه نیز در خصوص صدور سند روستایی و تشکیل پرونده اراضی و انجام صورتجلسه تفکیکی به تبادل نظر و گفتگو پرداختند و در آخر صورتجلسه مشترکی در خصوص موارد یاد شده تنظیم گردید.