برگزاری جلسه مشترک فی ما بین بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میناب

جلسه ای در خصوص هم اندیشی و تسریع در عملکرد تفاهم نامه های مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میناب برگزار گردید. در این جلسه نیز در مورد اختصاص شناسه جهت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

جلسه ای در خصوص هم اندیشی و تسریع در عملکرد تفاهم نامه های مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میناب برگزار گردید. در این جلسه نیز در مورد اختصاص شناسه جهت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.