برگزاری دوره آموزشی طراحی و دوخت لباس در شهرستان سیریک

محمد پیشان گفت: از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره آموزشی حفظ هویت و ارزش‌های ایرانی-اسلامی و آشنایی بانوان شهرستان با تکنیک¬های تئوری و عملی در بخش طراحی و دوخت می باشد. وی افزود: خلاقیت و ذوق هنری بانوان شهرستان سیریک و تنوع در تولید پوشش های بومی و محلی نشان از هنرمندی و توانایی بانوان […]

محمد پیشان گفت: از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره آموزشی حفظ هویت و ارزش‌های ایرانی-اسلامی و آشنایی بانوان شهرستان با تکنیک¬های تئوری و عملی در بخش طراحی و دوخت می باشد.

وی افزود: خلاقیت و ذوق هنری بانوان شهرستان سیریک و تنوع در تولید پوشش های بومی و محلی نشان از هنرمندی و توانایی بانوان شهرستان می¬باشد که لازم و ضرورت داشت این دوره آموزشی طراحی و دوخت لباس در شهرستان برگزار گردد.

گفتنی است: این دوره آموزشی با حضور ۱۷۰ هنرجو برگزار شد و هنرجویان با مبحث رنگ شناسی که شامل مباحث مختلفی مثل آشنایی با کاربرد رنگ¬ها در زندگی روز مره، روانشناسی رنگ ها و بازتاب رنگ ها (رنگ های گرم و سرد و….) و تاثیر آن بر روی افراد، هارمونی رنگ ها و همچنین رنگ هایی که در ایران باستان استفاده می شده در لباس های دوره های مختلف آشنا شدند.

گفتنی است: این کارگاه به مدت ۴۰ ساعت و طی ۵ روز برگزار می گردد.