برگزاری مانور آمادگی مقابله با مسافر قاچاق و گروگانگیری در بندر شهید رجایی

این مانور با هدف افزایش آگاهی کارکنان و خدمه کشتی از تهدیدهای مربوط به مسافر قاچاق بر روی کشتی، ارزیابی نحوه واکنش کارکنان یگان حفاظت به گزارش مسافر قاچاق و گروگانگیری بر روی کشتی، تمرین رویه‌ها و روش‌های جستجو برای پیدا کردن مسافر قاچاق قبل از خروج کشتی از بندر، افزایش سرعت عمل نیروهای یگان […]

این مانور با هدف افزایش آگاهی کارکنان و خدمه کشتی از تهدیدهای مربوط به مسافر قاچاق بر روی کشتی، ارزیابی نحوه واکنش کارکنان یگان حفاظت به گزارش مسافر قاچاق و گروگانگیری بر روی کشتی، تمرین رویه‌ها و روش‌های جستجو برای پیدا کردن مسافر قاچاق قبل از خروج کشتی از بندر، افزایش سرعت عمل نیروهای یگان حفاظت برای مقابله با گروگانگیری و آزادسازی گروگان و ارتقا تعامل میان اداره حراست و یگان حفاظت با یگان ویژه فراجا برگزار شد.

براساس سناریو از پیش طراحی شده، در ساعت ۸:۳۰ صبح فرمانده یک فروند کشتی در اسکله سه بندر شهید رجایی دستور جستجوی کامل کشتی و آمادگی برای خروج از بندر را صادر می‌کند که افسر سوم کشتی در هنگام جستجو فردی غیر مجاز را در کشتی کشف می‌کند. فرد غیرمجاز با استفاده از سلاح گرم افسر سوم کشتی را گروگان گرفته و تهدید می‌کند که در صورت اطلاع رسانی به پلیس او را خواهد کشت.

در این مانور، ستاد امنیت دریانوردی بندر شهید رجایی، یگان حفاظت، یگان ویژه نوپو فراجا، اداره عملیات دریایی، بهداری و روابط عمومی مشارکت داشتند.