برگزاری مانور جمع آوری مواد آلوده در مرکز انتقال نفت بندرعباس

مانور جمع آوری مواد آلوده از سطح حوضچه تبخیر مرکز انتقال نفت بندرعباس برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ؛ رئیس HSEمنطقه در این خصوص گفت: شناسایی نقاط آسیب پذیر – شناخت پیامد ، افزایش توان عملیاتی در پاکسازی محیط در صورت بروز نشتی و قدرت تصمیم گیری در شرایط اضطراری ، اطمینان از […]

مانور جمع آوری مواد آلوده از سطح حوضچه تبخیر مرکز انتقال نفت بندرعباس برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ؛ رئیس HSEمنطقه در این خصوص گفت: شناسایی نقاط آسیب پذیر شناخت پیامد ، افزایش توان عملیاتی در پاکسازی محیط در صورت بروز نشتی و قدرت تصمیم گیری در شرایط اضطراری ، اطمینان از بوم و پد و سایر ابزارهای مورد استفاده پیشگیری از آلودگی آب، هماهنگی عناصر موجود اعم از کارکنان و وسایل مورد استفاده و هماهنگی گروه ها از جمله اهداف این عملیات بود

مسعود انصاری با اشاره به نقاط آسیب پذیر این عملیات گفت: ریخت و پاش جزئی مواد در محوطه ، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و کمبود بوم و پد در صورت گسترش نشتی از جمله نقاط آسیب پذیر این عملیات در صورت بروز حادثه مشاهده شد.

وی در خصوص نحوه اجرای این مانور بیان داشت: رئیس مرکز هنگام مشاهده سطح حوضچه تبخیر و به دلیل بالا آمدن سطح مواد به عوامل آتش نشان مرکز و حراست اعلام وضعیت می کند که پس از اطلاع رسانی به HSE و حضورمعاون عملیات در محل حادثه و برعهده گرفتن فرماندهی عملیات، بلافاصله با استفاده از بوم و پد، اقدام به جمع آوری مواد آلوده از سطح حوضچه می نمایند.

انصاری ادامه داد: پس از جمع آوری کلیه مواد آلوده از سطح حوضچه تبخیر و امحا کردن بوم و پدهای آلوده وضعیت به حالت اولیه برگشت.