برگزاری مانور مشترک “امداد و نجات در شرایط اضطراری” در مجتمع بندری شهید رجایی

، این مانور که از نظر سطح برگزاری نخستین مانور مشترک در اراضی نگهداری مواد معدنی موسوم به محوطه ۲۰۰ هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی بود، با موفقیت برگزار شد. رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست بندر شهید رجایی هدف از برگزاری این مانور را ارتقاء سطح آمادگی تیم‌های اطفایی و امدادی و افزایش […]

، این مانور که از نظر سطح برگزاری نخستین مانور مشترک در اراضی نگهداری مواد معدنی موسوم به محوطه ۲۰۰ هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی بود، با موفقیت برگزار شد.

رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست بندر شهید رجایی هدف از برگزاری این مانور را ارتقاء سطح آمادگی تیم‌های اطفایی و امدادی و افزایش سطح تعامل و هماهنگی بین شرکت‌های همجوار در زمان وقوع حوادث برشمرد.

“ایوب خادمی بندری” از دیگر اهداف طرح ریزی و اجرای مانور یاد شده به کسب آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری قابل انتظار و با تهیه سناریو بر اساس ارزیابی خطر و ظرفیت خطرات موجود در بزرگترین بندر تجاری و کانتینری ایران اشاره کرد.

به گفته وی؛ این مانور با مشارکت ۶ شرکت از شرکت‌های فعال بخش خصوصی در زمینه تخلیه و بارگیری و نگهداری مواد معدنی، مرکز آتش نشانی بندر و با همکاری اداره امور بندری، یگان حفاظت، اورژانس و درمانگاه و حراست برگزار شد.