برگزاری میز خدمت بخش مرکزی  سیریک به مناسبت هفته دولت

برگزاری میز خدمت بخش مرکزی  سیریک به مناسبت هفته دولت برگزاری میز خدمت به مناسبت هفته دولت در بخش مرکزی سیریک به میزبانی دهیاری روستای سرزه،باحضور آقایان پاکروان فرماندار،خواجه دادی معاون سیاسی،غلامی بخشدار مرکزی،صالحی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد. در این دیدار مسئولین با مردم دیدار چهره […]

برگزاری میز خدمت بخش مرکزی  سیریک به مناسبت هفته دولت

برگزاری میز خدمت به مناسبت هفته دولت در بخش مرکزی سیریک به میزبانی دهیاری روستای سرزه،باحضور آقایان پاکروان فرماندار،خواجه دادی معاون سیاسی،غلامی بخشدار مرکزی،صالحی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.

در این دیدار مسئولین با مردم دیدار چهره به چهره داشتند و راهنمایی لازم را در خصوص انجام کارهای اداری ارائه نمودند.