برگزاری نشست هم افزایی اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی با صندوق کار آفرینی بستک

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی کردشگری وصنایع دستی در نشست با رئیس صندوق کار آفرینی امید گفت در راستای اجرای قرار داد عاملیت تسهیلات اعطای از محل اعتبارات  بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه  سال ۱۴۰۰ کل کشور میان صندوق کار آفرینی امید استان با اداره کل […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی کردشگری وصنایع دستی در نشست با رئیس صندوق کار آفرینی امید گفت در راستای اجرای قرار داد عاملیت تسهیلات اعطای از محل اعتبارات  بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه  سال ۱۴۰۰ کل کشور میان صندوق کار آفرینی امید استان با اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی استان هرمزگان جلسات هماهنگی گرفته شده  است . وی در ادامه گفت این تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال پایدار تولید وفروش وافزایش ظرفیت اشتغالزایی فراهم خواهد شد .

8ed3ff2d 4290 4663 afa8 420fa8bf97ae

وی خاطر نشا ن کرد با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در تولید صنایع دستی در سطح شهرستان امیدواریم بتوانیم با تعامل وهمکاری شناسایی این ظرفیت ها وایجاد بستر مناسب این بخش از کسب وکارها وکار آفرینان را همچون گذشته به صورت ویژه مورد حمایت قرار دهیم. خنجی در پایان از همکاری وتعامل صتدوق کار آفرینی امید شهرستان بستک تقدیروتشکر بعمل آورد.

 

 

بابک پارسا ///