برگزاری پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی در جزیره هرمز

امیری دبیر شورای فرهنگ عمومی جزیره هرمز هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هم افزایی در ارائه طرح و برنامه های متناسب با آسیب شناسی حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی دانست. حجه الاسلام والمسلمین رستاخیز امام جمعه و رییس شورا با تببین اصل اهداف عناوین شورای فرهنگ عمومی خواستار مشارکت جدی و عینی […]

امیری دبیر شورای فرهنگ عمومی جزیره هرمز هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هم افزایی در ارائه طرح و برنامه های متناسب با آسیب شناسی حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی دانست.

حجه الاسلام والمسلمین رستاخیز امام جمعه و رییس شورا با تببین اصل اهداف عناوین شورای فرهنگ عمومی خواستار مشارکت جدی و عینی دستگاه های عضو در طرح مبانی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی این جزیره شد.

شایان ذکر است: در پایان این جلسه شورای در خصوص وضعیت فرهنگی شهرستان به ارائه نظرات خود پرداختند.