برگزاری کارگاه آموزشی آب وتالاب در محیط زیست استان هرمزگان

این مراسم با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و فعالان زیست محیطی و به همت اداره آموزش وپژوهش محیط زیست هرمزگان برگزار شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی استان و سازمان های مردم نهاد  برگزار شد . ابتدادراین دوره آموزشی سلیمی زاده کارشناس مسئول […]

این مراسم با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و فعالان زیست محیطی و به همت اداره آموزش وپژوهش محیط زیست هرمزگان برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی استان و سازمان های مردم نهاد  برگزار شد . ابتدادراین دوره آموزشی سلیمی زاده کارشناس مسئول آب وخاک مرکز سنجش وامورآزمایشگاهها این  اداره کل  در بخش اول ارائه خود به چالش های آب با موضوع وضعیت موجود مقایسه آمارهای منابع آب  اقدامات و راهکارها (تغییرات وضعیت منابع آب تجدیدشونده کشور، میانگین بارش در کشورهای همسایه ایران در مقایسه با استان هرمزگان ، نیاز آبی استان هرمزگان و منابع تامین آب شرب استان هرمزگان در بخش های مختلف                       ( (MCMمصرف آب در بخش های مختلف استان هرمزگان در شرایط فعلی پرداخت .

وی در بخش دوم ارائه خود  به برخی از  چالش ها از جمله : (استمرار خشکسالی و عدم باور جامعه مبنی بر قرار گرفتن در موقعیت کم آبی ، تغییرات شدید کمی و کیفی منابع آب،   متناسب نبودن مصارف در بخش آب های زیرزمینی و سطحی استان، الگوی کشت نا متناسب با منابع آب در بخش باغات و زراعت واقتصاد آب ) پرداخت .

در خاتمه پیشنهادهایی در جهت حفاظت از منابع آب : (افزایش میزان بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت ، مهار آب های سطحی : احداث سد بر روی رودخانه اصلی و احداث بند های کوچک بر روی رودخانه های فرعی ، افزایش آموزش های همگانی در جهت مصرف بهینه آب ، استفاده از انواع مالچ در کاهش تبخیر از خاک، ساماندهی آبیاری فضای سبز بندرعباس ، استفاده از آب سیستم های خنک کننده ) ارائه شد .

در ادامه این کار گاه آموزشی پازوکی  کارشناس زیست بوم های تالابی استان به معرفی تالاب های بین المللی استان هرمزگان پرداخت .

وی در ادامه به قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور، جایگاه تالاب های ایران در دنیا ، اهمیت وارزش تالابها ،ارزشهای اقتصادی مناطق حفاظت شده حرای رود گز، تیاب و میناب وحرای قشم و برخی از تهدیدات و مشکلات تالاب های استان اشاره کرد .