برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با درگاه ملی مجوزها در بندر جاسک

کارکنان اداره بندر و دریانوردی جاسک در کارگاه آموزشی آشنایی با درگاه ملی مجوزها در جریان آخرین تغییرات سامانه و روند صدور و ثبت شرکت قرار گرفتند. دوره آموزشی آشنایی با درگاه ملی مجوزها و آگاهی از فرآیند درخواست ثبت تعاونی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی از طریق درگاه ملی مجوزها ویژه کارکنان بندری اداره بندر و […]

کارکنان اداره بندر و دریانوردی جاسک در کارگاه آموزشی آشنایی با درگاه ملی مجوزها در جریان آخرین تغییرات سامانه و روند صدور و ثبت شرکت قرار گرفتند.

دوره آموزشی آشنایی با درگاه ملی مجوزها و آگاهی از فرآیند درخواست ثبت تعاونی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی از طریق درگاه ملی مجوزها ویژه کارکنان بندری اداره بندر و دریانوردی جاسک برگزار شد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان هدف از برگزاری این طرح را ارتقاء ارائه خدمات دریایی و بندری عنوان کرد.

حمیدرضا محمدحسینی تختی افزود: در طول مدت برگزاری این دوره پرسنل با روند اخرین تغییرات سامانه ملی مجوزه ها و نیز نحوه ثبت شرکت ها و تعاونی آشنا شدند.

وی افزود: این دوره در راستای افزایش ارئه خدمات، موجب سرعت بخشی در انجام امور دریایی و بندری و نیز افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان خواهد شد.

گفتنی است؛ بندر جاسک با دارا بودن ۴ شرکت و ۲ تعاونی فعال در شرق هرمزگان در رویه صادرات و واردات کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.