برگزاری کارگاه مستند اجتماعی در محیط زیست هرمزگان

داود مرزی زاده در این کارگاه فیلم دورگوش ساخته خوبیار سالاری مورد بررسی قرارگرفت به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون کارگاه آموزشی مستند اجتماعی با حضور خوبیار سالاری یکی از کارگردان استان در سالن اجتماعات این اداره کل با حضور علاقمندان برگزار شد . در این کارگاه آموزشی مباحثی همچوت تاریخچه مستند سازی و انواع […]

داود مرزی زاده

در این کارگاه فیلم دورگوش ساخته خوبیار سالاری مورد بررسی قرارگرفت

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

کارگاه آموزشی مستند اجتماعی با حضور خوبیار سالاری یکی از کارگردان استان در سالن اجتماعات این اداره کل با حضور علاقمندان برگزار شد . در این کارگاه آموزشی مباحثی همچوت تاریخچه مستند سازی و انواع آن ، چگونگی انتخاب سوژه در مستند اجتماعی مورد بررسی قرارگرفت.

در ادامه : سالاری به ارائه نکات و تجربیات خودر ساخت فیلم مستند اجتماعی پرداخت ودر خاتمه فیلم دورگوش ساخته این کارگردان مورد نقد وبررسی قرار گرفت .

گفتنی است :

مستند به ابعادی فراتر از کشف واقعیت می پردازد و توام بانقد اجتماعی است فیلمی که مثلا کارگران چطور کفش تولید میکنند فقط یک فیلم صنعتی است اما اگر فیلمی که به تاثیر  دقت کارگران در تولید چنین محصولی بپردازد تماشاگر را به نوعی استنتاج ترغیب میکند فیلم مستند است. پرداختن به کیفیت زندگی انسانها و قضاوت درمورد  انها از نمایش صرف وا قعیت ما را به سوی ابعاد معنوی و اخلاقی سوق میدهد و خود آگاهی آدمی را افزایش میدهد و در یک کلمه ما را به لایه های بالاتر از واقعیت صرف هدایت میکند.

خبر نگار : مجید منصوری