بستک؛ پنجمین شهرستان دارای صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی/ برگزاری جلسه مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی بستک

مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: شهرستان بستک پنجمین شهرستان دارای صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی است. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، لاله بشیرزاده اظهار کرد: جلسه مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان بستک در محل مدیریت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان […]

مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: شهرستان بستک پنجمین شهرستان دارای صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی است.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، لاله بشیرزاده اظهار کرد: جلسه مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان بستک در محل مدیریت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان صندوق مادر تخصصی ، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی ، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بستک ، نمایندگان فرمانداری شهرستان و مدیران عامل صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان بستک پنجمین شهرستان در استان است که صندوق شهرستانی زنان در آن تشکیل شده است، افزود: این صندوق با مشارکت ۱۹ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با ۵۲۷ عضو و با سرمایه ۲ میلیارد تومان تشکیل شد که ۵۱ درصد سرمایه متعلق به بخش خصوصی و ۴۹ درصد بخش دولتی می باشد .

به گفته مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هدف از تشکیل ان حمایت از کسب و کار زنان روستایی و رونق اشتغال در شهرستان بستک می باشد.

بشیرزاده در پایان خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با دارا بودن بیشترین تعداد صندوق های حمایت از توسعه زنان روستایی و بالاترین میزان سرمایه رتبه نخست کشور را با فاصله زیادی به خود اختصاص داده است.