به تله افتادن یک فرد پلنگ در شهرستان بشاگرد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون تلاش ها برای نجات پلنگ مذکور همچنان ادامه دارد ونتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد روز سه شنبه گزارشى مبنى بر به  تله افتادن یک فرد پلنگ در شهرستان بشاگرد دریافت شد. بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان، دامپزشکان و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان و ادارات حفاظت […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

تلاش ها برای نجات پلنگ مذکور همچنان ادامه دارد ونتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد

روز سه شنبه گزارشى مبنى بر به  تله افتادن یک فرد پلنگ در شهرستان بشاگرد دریافت شد. بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان، دامپزشکان و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان و ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهاى میناب و بشاگرد جهت پیگیرى موضوع و رهاسازى پلنگ به منطقه اعزام شدند اما متاسفانه به دلیل ازدحام جمعیت افراد محلى و خطرات احتمالى فعالیت تیم بطور موقت متوقف شد.
تلاشها با همکارى دامپزشکان اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس براى نجات پلنگ مذکور  امروزصبح ادامه  خواهد یافت و نتیجه عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.