تاثیر طبیعت در کودک

بهاره مالکی روانشناس کودک طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری صدای گامبرون، در خصوص طبیعت در زندگی کودک بیان کرد : کودک، طبیعت و مدرنیته به گفته اندیشمندانی چون ادیت کاب و راشل کارسون طبیعت تاثیری تعیین کننده، بر رشد فیزیکی، شناختی و عاطفی کودکان باقی می گذارد.ارتباط کودک با طبیعت ارتباطی سالم و […]

بهاره مالکی روانشناس کودک طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری صدای گامبرون، در خصوص طبیعت در زندگی کودک بیان کرد : کودک، طبیعت و مدرنیته
به گفته اندیشمندانی چون ادیت کاب و راشل کارسون طبیعت تاثیری تعیین کننده، بر رشد فیزیکی، شناختی و عاطفی کودکان باقی می گذارد.ارتباط کودک با طبیعت ارتباطی سالم و لطیف و عاشقانه است که به کودک فرصت شکوفایی و رشد می دهد.کودکان در قطعه زمینی می دوند بازی می کنند، می چرخند و چه بسا بارها زمین می خورند اما درهمین راستا تجارب بسیار کوچک می آموزند که آنان را برای بزرگتر شدن یاری می رساند.

مالکی افزود : واما طبیعت چیست، طبیعت همان آب، خاک، باد ودرخت و موجود زنده ای است که کاملا ملموس است. کودک می تواند در دل طبیعت مهربانی را بیاموزد. جهان طبیعت خود آموزگاری است بی نظیربرای فهم، درک و شناخت کودکان ما از جهان اطرافشان. اما اکنون جهان ما به سمت فراموشی زیست محیطی خطرناک و ناامنی پیش می رود.

این روانشناس خاطر نشان کرد : تکنولوژی و دنیای ماشینی و احداث کارخانه های بزرگ، دود و غیره نیز تا حدود زیادی طبیعت سالم را به زیستگاهی ناامن تبدیل کرده. اکنون کودکان ما دیگر در کوچه ها، پارک ها بازی نمی کنند بلکه بیشتر به بازیهای کامپیوتری و دنیای مجازی رو آورده اند که بسیاری از این بازیها جنگی و مخرب است. این مسئله ای بسیار جدی است و اگر کودکان و آینده ای که در انتظار آنهاست برای ما اهمیت دارد همه باید بکوشیم تا طبیعت را احیا کنیم، از آن مواظبت کنیم و آن را به آیندگان بسپاریم.