تجهیز ۷۰۰ کلاس درس استان کردستان به کتابخانه کلاسی در قالب طرح یار مهربان

 معصومه نجفی؛ در این مراسم تجهیز کلاس‌های درس به کتابخانه کلاسی را در راستای ارتقاء سواد خواندن عنوان کرد و با بیان اینکه یادگیری سطحی در دوره ابتدایی مشکلات زیادی را در دوره‌های بالاتر ایجاد می‌کند، گفت: مهارت خواندن مسأله ملی است و عزم ملی می‌طلبد. معاون آموزش ابتدایی کتابخانه کلاسی را یکی از عوامل […]

 معصومه نجفی؛ در این مراسم تجهیز کلاس‌های درس به کتابخانه کلاسی را در راستای ارتقاء سواد خواندن عنوان کرد و با بیان اینکه یادگیری سطحی در دوره ابتدایی مشکلات زیادی را در دوره‌های بالاتر ایجاد می‌کند، گفت: مهارت خواندن مسأله ملی است و عزم ملی می‌طلبد.

معاون آموزش ابتدایی کتابخانه کلاسی را یکی از عوامل موثر در ارتقاء سواد خواندن برشمرد و از استفاده طرح شهید همت برای افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای کتابخانه کلاسی خبر داد.

وی با اشاره به اجرای دیرهنگام طرح شهید همت در سال گذشته، انجام آن در سال جاری را به هنگام توصیف کرد و از گروه‌های آموزشی و معلمان خواست در اجرای آن به آموزش و پرورش کمک کنند.

نجفی در پایان سخنان خود، اول ابتدایی را زمان شکل‌گیری پایه شناختی کودک عنوان کرد و از برگزاری طرح‌های مختلف در این زمینه نیز خبر داد.