تخصیص اعتبارات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استان ها افزایش می یابد

 اسمعیل جهانگیری در دومین جلسه شورای اداری گفت: در بحث اعتبارات در این دولت وضعیت بهتر شده است و امیدواریم که اعتبارات بیشتری به ما تخصیص داده شود تا بتوانیم در شهرستان ها نواقص و تجهیزات را مرتفع سازیم. جهانگیری گفت: از زمان دولت جدید در حوزه قرآنی اعتبارات آن بهتر شده است و در […]

 اسمعیل جهانگیری در دومین جلسه شورای اداری گفت: در بحث اعتبارات در این دولت وضعیت بهتر شده است و امیدواریم که اعتبارات بیشتری به ما تخصیص داده شود تا بتوانیم در شهرستان ها نواقص و تجهیزات را مرتفع سازیم.

جهانگیری گفت: از زمان دولت جدید در حوزه قرآنی اعتبارات آن بهتر شده است و در حوزه اعتبارات برای اجرای برنامه ها منتظر وصول اعتبارات هستیم.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است در راستای حمایت های فرهنگی در شهرستان ها مبالغی را برای استان ها در نظر بگیرد تا بتوانند در  بخش تجهیر و یا تکمیل پروژها اقدامات قابل توجهی انجام پذیرد.

جهانگیری بیان کرد: ما جزو استان هایی هستیم که برش سند مهندسی فرهنگی را انجام داده ایم و به همین دلیل جزء استان هایی هستیم که اعتبار و بودجه به ما تعلق می گیرد.

ایشان ادامه داد: در بحث صندوق اعتباری هنر هنرمندانی که عضو صندوق بودند و درخواست وام خود اشتغالی کرده اند ولی موفق به دریافت وام نشده اند اسامی آنها به سال بعد موکول می شود و در سال آینده می توانند از تسهیلات استفاده کنند.

گفتنی است: در پایان این جلسه روسای ادارات شهرستانی خواستار اختصاص بودجه عمرانی جهت رفع نواقص در شهرستان های مربوطه شدند و مقرر گردید به محض وصول اعتبارات عمرانی، به شهرستان ها بر اساس نیاز آن شهرستان اعتبار در اختیار آنها قرار گیرد.