ترمیم نقاط خوردگی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده های نفتی در منطقه خلیج فارس

ترمیم نقاط خوردگی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده های نفتی در محدوده خروجی مرکز انتقال نفت بندرعباس با تلاش بی وقفه گروههای تعمیرات در حال انجام است. ؛ارشد واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط منطقه خلیج فارس گفت: ترمیم نقاط خوردگی خط لوله ۲۶ اینچ در محدوده کیلومتر ۰ الی ۳۰۰+۱ از طریق نصب و جوشکاری […]

ترمیم نقاط خوردگی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده های نفتی در محدوده خروجی مرکز انتقال نفت بندرعباس با تلاش بی وقفه گروههای تعمیرات در حال انجام است.

؛ارشد واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط منطقه خلیج فارس گفت: ترمیم نقاط خوردگی خط لوله ۲۶ اینچ در محدوده کیلومتر ۰ الی ۳۰۰+۱ از طریق نصب و جوشکاری ۵ ست نیم لوله به طولهای۱، ۱/۲، ۱/۵، ۱/۸ و ۲ متر و ۴ عدد وصله دستی با قطرهای مختلف با موفقیت انجام شد و عملیات حفاری و بررسی سایر نقاط خوردگی خط توسط واحد مهندسی خوردگی فلزات و بازرسی فنی منطقه در حال انجام بوده که پس از اعلام موقعیت دقیق و وضعیت نقاط خوردگی، عملیات تقویت و ایمن سازی خط در دستور کار واحد قرار گرفت.

نبی جهانداری با اشاره به اهمیت خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس رفسنجان در امر سوخت رسانی به استانهای شمالی کشور، هدف از این عملیات را ایمن سازی و افزایش پایداری خط به منظور انتقال کلان و ایمن فرآورده های نفتی اعلام کرد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از تمامی همکاران شرکت کننده در عملیات تعمیرات افزود : انجام عملیات تعمیرات و جوشکاری بر روی خط لوله فعال با رعایت کامل موازین ایمنی و پس از هماهنگی جهت تامین شرایط مناسب فشار و دبی خط و  با همت و تلاش شبانه روزی واحدهای مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، مهندسی خوردگی فلزات،ترابری، HSE، بازرسی فنی ، بهره برداری و سایر واحدهای پشتیبانی منطقه خلیج فارس و با همکاری شایسته گروه های تعمیراتی اعزامی از سایر مناطق خطوط لوله میسر شد.