تسهیم وجوه پروانه کسب

رئیس اصناف و امور تشکلهای سازمان گفت : طرح تسهیم وجوه قانونی اتحادیه های صنفی از اول آذر ماه اجرا گردید است. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، یوسف ذاکری اظهار داشت : از ابتدای آذر ماه به بعد امکان صدور پروانه کسب بدون پرداخت وجوه از طریق سامانه اصناف امکان پذیر نخواهد بود. […]

رئیس اصناف و امور تشکلهای سازمان گفت : طرح تسهیم وجوه قانونی اتحادیه های صنفی از اول آذر ماه اجرا گردید است.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، یوسف ذاکری اظهار داشت : از ابتدای آذر ماه به بعد امکان صدور پروانه کسب بدون پرداخت وجوه از طریق سامانه اصناف امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود : با اجرای طرح تسهیم وجوه اتحادیه های صنفی ، مبالغ قانونی ذکر شده در قانون از طریق سامانه اصناف به صورت الکترونیکی پرداخت  می گردد.

ذاکری عنوان کرد :  با توجه به  زیرساخت ایجاد شده ، این امکان فراهم است تا در یک شرایط مطمئن، قابل ارزیابی و قابل رسیدگی توسط اصناف و با کمک دستگاه‌های دیگر، از این زیر ساخت الکترونیکی در جهت شفاف سازی و تسهیل صدور پروانه کسب استفاده نمود.