تشکیل ستاد ارتباطات مردمی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

همزمان با سفر ریاست محترم جمهور به استان هرمزگان ستاد مردمی با حضور نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تشکیل شد.

در این سفر نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی در حوزه فرهنگ و هنر مستقر می باشند.

سید موسی حسینی کاشانی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و علی خواجوند بعنوان معاون دفتر مدیریت عملکرد آماده شنیدن مشکلات و مطالبات مردم در حوزه فرهنگ می باشند.

حضور نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان نشان از دغدغه مندی مسئولان این وزارتخانه جهت شنیدن صدای مردم و رفع مشکلات هنرمندان استان و آحاد مردم جامعه در حوزه فرهنگ و هنر می باشد.

گفتنی است: همزمان با سفر ریاست محترم جمهور به استان هرمزگان نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت سه روز از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ بهمن ماه در استان هرمزگان مستقر می باشند

 

بابک

پارسا///