تصفیه خانه هرمز از هدر رفت ۲۳۰۰ متر مکعب در روز پساب جلوگیری می کند

در این خصوص پیشنهاد استفاده از پساب تولیدی به شهرداری هرمز جهت استفاده فضای سبز داده شده است ،لذا با توجه به این موضوع ، همکاری آب و فاضلاب استان، آب منطقه ای و شهرداری هرمز در اجرای طرح بازچرخانی خروجی تصفیه خانه هرمز مورد انتظار اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان می باشد به […]

در این خصوص پیشنهاد استفاده از پساب تولیدی به شهرداری هرمز جهت استفاده فضای سبز داده شده است ،لذا با توجه به این موضوع ، همکاری آب و فاضلاب استان، آب منطقه ای و شهرداری هرمز در اجرای طرح بازچرخانی خروجی تصفیه خانه هرمز مورد انتظار اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان می باشد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه و طرح فاضلاب جزیره هرمز از سال ۸۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسید. 
این طرح شامل ۲۷ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب، احداث یک ایستگاه پمپاژ، پنج کیلومتر خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب می باشد. ایستگاه پمپاژ در محدوده ضلع شرقی منطقه مسکونی جزیره هرمز جانمایی شده است و در حال حاضر شش هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت و در افق ۱۴۱۴ جمعیت ۱۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

تصفیه خانه فاضلاب جزیره هرمز  با دبی روزانه ۲۳۰۰ متر مکعب ، به روش لاگون هوادهی ، دارای  بخش آشغال گیر دستی و دو لاگون تجزیه بی هوازی و دو لاگون هوادهی می باشد. سپس پساب وارد حوضچه تثبیت شده و از فیلتر سنگی عبور داده می شود و در نهایت کلر زنی صورت گرفته و پساب پس از طی زمان ماند از سیستم خارج و به سمت دریا هدایت می شود.  نتایج آزمون های فیزیکوشیمیایی و زیستی بطور منظم و مداوم بر روی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب جزیره هرمز حاکی از در حد استاندارد بودن شاخص های آلودگی و مناسب بودن عملکرد تصفیه خانه هرمز می باشد.

ناگفته نماند، استان هرمزگان در شرایط بحران آب بسر می برد و با توجه مدیریت صحیح و عملکرد مناسب  تصفیه خانه هرمز، میتوان از هدر رفت ۲۳۰۰ متر مکعب در روز پساب جلوگیری نموده و با انجام فرایند بازچرخانی یکی از مهمترین اهداف زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست که منطبق با بند چ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعهاست، به نحو موثر محقق گردد.

 در این خصوص پیشنهاد استفاده از پساب تولیدی به شهرداری هرمز جهت استفاده فضای سبز داده شده است ،لذا با توجه به این موضوع ، همکاری آب و فاضلاب استان، آب منطقه ای و شهرداری هرمز در اجرای طرح بازچرخانی خروجی تصفیه خانه هرمز مورد انتظار این اداره کل می باشد.