تقدیر مدیرکل استانداردهرمزگان از مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان

به پاس حضور فعالانه مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان درکار گروه استاندارد استان ، وی مورد تقدیر دبیر کار گروه استاندارد استان قرار گرفت به گزار ش پایگاه خبری صدای گامبرون                  در گرامیداشت روز جهانی استاندار که با حضور مقامات کشوری و استانی که به همت اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار شد مدیرکل حفاظت […]

به پاس حضور فعالانه مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان درکار گروه استاندارد استان ، وی مورد تقدیر دبیر کار گروه استاندارد استان قرار گرفت

به گزار ش پایگاه خبری صدای گامبرون

                 در گرامیداشت روز جهانی استاندار که با حضور مقامات کشوری و استانی که به همت اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار شد مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان مورد تقدیرمدیرکل استاندارد استان قرار گرفت . متن این تقدیر نامه بدین شرح می باشد:

آنچه مبرهن است رشد وتوسعه کشور با ارتقای سطح کیفیت زندگی ، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و پیاده سازی استانداردهای ملی در کلیه سطوح و توجه ونظارت دقیق براجرای صحیح قوانین مربوطه وتلاش گسترده و همراهی و تعامل افرادجامعه ارتباط مستقیم دارد.

همکاری وهمراهی وحضور فعال ، مستمر وتاثیرگذار حضرتعالی در کارگروه استانداردسازی وارتقاءکیفیت کالاو خدمات ، موجبات هم افزایی و رشد این اداره کل در رسیدن به اهداف عالی استاندارد را دراستان هرمزگان فراهم کرده است. از این روبه پاس حسن عنایت ، مساعدت ، تلاش و همراهی حضرتعالی با مجموعه استاندارد هرمزگان ، این لوح سپاس به محضرعالیقدر شما تقدیم می گردد. ازدرگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت شما را درتمامی مراحل زندگی مسئلت می نمایم .

عیسی باقرزاده همایی

مدیرکل استاندارد هرمزگان