توزیع مرحله دوم تجهیزات به محیط بان هرمزگانی

توزیع  مرحله دوم تجهیزات به محیط بان هرمزگانی  / مجیدوفادار:  توزیع تجهیزات مرحله سوم  به محیط بان استان  به زودی انجام می شود محیط بان استان هرمزگان درشش ماه اول سال جاری طی دومرحله تجهیز شدند به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون مجید وفادار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان از توزیع مرحله دوم تجهیزات […]

توزیع  مرحله دوم تجهیزات به محیط بان هرمزگانی  / مجیدوفادار:  توزیع تجهیزات مرحله سوم  به محیط بان استان  به زودی انجام می شود

محیط بان استان هرمزگان درشش ماه اول سال جاری طی دومرحله تجهیز شدند

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

مجید وفادار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان از توزیع مرحله دوم تجهیزات به محیط بان استان هرمزگان خبرداد . وی افزود : طی شش ماه سال جاری دردونوبت محیط بان با وسایل ضروری شغل خود تجهیزشدند که با پیگیری های فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سازمان بزودی محیط بان طی مرحله سوم تجهیز خواهند شد.

وی ادامه داد: استان هرمزگان با توجه به پتانسیل زیست محیطی وداشتن نوار ساحلی به طول ۲۲۳۸کیلومتر ومناطق طبیعی بکر از جمله چهار تالاب بین المللی، باتلاش و شبانه روزی محیط بانان ازعرصه های زیست محیطی استان حفاظت می نمایند. امید است بتوانیم با توان افزایی امکانات بیشتری  را برای محیط بانانمان  در جهت حراست هر چه بهتر از مناطق استان   فراهم آوریم. وی درخاتمه  از زحمات وتلاش های بی وقفه  سرهنگ محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشورتشکر کرد.