تکذیب وقوع حادثه در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس وقوع حادثه در این پالایشگاه را تکذیب کرد و گفت: ویدئوی پخش‌شده‌ی منتسب به این شرکت در فضای مجازی صحت ندارد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  «نرگس صداقت» در تشریح این خبر بیان داشت: روز گذشته ویدئویی با منبع نامشخص در فضای مجازی منتشر […]

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیجفارس وقوع حادثه در این پالایشگاه را تکذیب کرد و گفت: ویدئوی پخششدهی منتسب به این شرکت در فضای مجازی صحت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  «نرگس صداقت» در تشریح این خبر بیان داشت: روز گذشته ویدئویی با منبع نامشخص در فضای مجازی منتشر شد که برخی انتشاردهندگان تصاویر سقوط جرثقیل و فوت احتمالی چهار نفر را منتسب به پالایشگاه ستاره خلیجفارس عنوان کردند؛ درحالیکه از رنگ لباس، وضعیت پوشش فصلی، ماسک نداشتن کارگران، تجهیزات پسزمینه ویدئو و نام شرکت پیمانکار درج شده روی جرثقیل بهراحتی میشد این موضوع را دریافت که این حادثه نه در این برههی زمانی و نه در این پالایشگاه به وقوع پیوسته است.

وی تصریح کرد: ویدئو مذکور با هر هدفی که منتشر شده باشد، اقدامی غیراخلاقی بود که توقع میرفت افراد و رسانهها اخبار مرتبط با پالایشگاه را از درگاههای رسمی پیگیری کنند و جلوی انتشار این ویدئوی جعلی را بگیرند.

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیجفارس فیکنیوز را خطری بالقوه در فضای رسانهای امروز دانست و از پیگیریها برای شناسایی عامل انتشار این خبر جعلی و ناگوار خبر داد.

صداقت در پایان بیان داشت: خوشبختانه سطح ایمنی در ابرپالایشگاه ستاره خلیجفارس در حدی است که همواره مورد تحسین نهادهای ناظر قرار گرفته و راهاندازی و بهرهبرداری بدون حادثه این مگاپروژه یکی از بزرگترین افتخارات واحد HSSED پالایشگاه است.