تکریم ارباب رجوع در اولویت دستگاه های اجرایی قرار گیرد

حجت الاسلام والمسلمین محمد اعتمادی، مدیر کل بازرسی، ارتباطات مردمی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری هرمزگان در نشست آذرماه سال جاری مسئولین بازرسی دستگاه های اجرایی ونهادهاوسازمان ها ضمن اشاره به تکریم ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: در ادارات دولتی می بایست بستر و زیرساخت های میز خدمت بمنظور خدمات رسانی به […]

حجت الاسلام والمسلمین محمد اعتمادی، مدیر کل بازرسی، ارتباطات مردمی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری هرمزگان در نشست آذرماه سال جاری مسئولین بازرسی دستگاه های اجرایی ونهادهاوسازمان ها ضمن اشاره به تکریم ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: در ادارات دولتی می بایست بستر و زیرساخت های میز خدمت بمنظور خدمات رسانی به ارباب رجوعان به طور کامل در نظر گرفته شود تا در کم ترین زمان ممکن و در چارچوب دستورالعمل های قانونی، درخواست شهروندان پاسخ داده شود. وی افزود: مردم ولی نعمت این نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و وظیفه کارگزان در این نظام تسهیل در ارایه خدمات به شهروندان است و برخورد متعارف، توام بااحترام و یکسان، پاسخ سریع و مناسب به درخواست های منطقی ومطالبات قانونی شهروندان بی شک یکی از مصادیق تحقق حقوق شهروندی است. اعتمادی بیان کرد: پاسخ به موقع به مکاتبات اداری آن هم مبتنی برشفافیت مستند و مستدل، تکمیل فرم های نظر سنجی توسط ارباب روجوع ومتقاضی که به آن دستگاه مراجعه می کنند و فرم های نظر سنجی دوبعدی که در خصوص ارزشیابی مدیران مد نظر است از مواردی است که در هر دستگاه این امور باید در اولویت کاری قرار گیرد.وبه آن اهتمام داشته باشند مدیر کل بازرسی، ارتباطات مردمی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری هرمزگان تصریح کرد: همان طور که در بیماری و حوادث، پیشگیری مقدم بر درمان است در سیستم های اداری نیز رویکرد ما جهت مبارزه با فساد، پیشگیرانه است و در این زمینه به تعامل و همکاری وهم افزایی کلیه ی مدیران و مسئولین بازرسی دستگاه های اجرایی نیاز است. گفتنی است این نشست به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و در ابتدای این جلسه نیز برخی از مسئولان بازرسی دستگاه های اجرایی به ارایه گزارشی از مجموعه اداری خویش د رخصوص سلامت اداری و مبارزه با فساد پرداختند.