جانشین تاج مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از خبرگزاری تسنیم: ابراهیم شکوری درباره کناره‌گیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال اظهار داشت: در ابتدا برای رئیس فدراسیون فوتبال آرزوی سلامتی می‌کنم. با توجه به فشار‌های مختلف و حجم کاری که وجود داشت، ایشان از نظر قلبی دچار مشکل شد. اینکه چه اتفاقی خواهد […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از خبرگزاری تسنیم: ابراهیم شکوری درباره کناره‌گیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال اظهار داشت: در ابتدا برای رئیس فدراسیون فوتبال آرزوی سلامتی می‌کنم. با توجه به فشار‌های مختلف و حجم کاری که وجود داشت، ایشان از نظر قلبی دچار مشکل شد. اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، در روز‌های آینده در رابطه با آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی که با شبکه خبر گفتگو می‌کرد، افزود: براساس آن چیزی که بر عهده بنده به‌عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون است، کلیه امور اجرایی فدراسیون فوتبال توسط من انجام خواهد شد و کل کارمندان و پرسنل وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهند تا مراجع ذی‌صلاح و خود آقای تاج تصمیم‌گیری کنند.

 

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سؤال که طبق قانون تا قبل از آغاز مجمع فدراسیون فوتبال چه کسی جانشین تاج خواهد بود، گفت: خود آقای تاج می‌تواند در این زمینه شفاف صحبت کند، اما اجازه دهید در رابطه با این مسائل در روز‌های آینده صحبت کنیم.

فدراسیون اساسنامه کاملاً مشخصی دارد، اما امور جاری فدراسیون بر عهده من بوده و تلاش می‌کنم به بهترین نحو وظایفم را انجام دهم تا مراجع ذی‌صلاح و آقای تاج تصمیم‌گیری کنند.

“بابک پارسا”