جشنواره های غذاهای سنتی وصنایع دستی بصورت مجازی به مناسبت دهه فجر درشهرستان بستک برگزار می شود

ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک خبر داد . به مناسبت دهه مبارک فجر امسال با توجه به شیوع ویروس کرو نا صنتعگران صنایع دستی وخانه های صنایع دستی سطح شهرستان بصورت مجازی جشنواره های غذاهای سنتی وصنایع دستی برگزار می نمایند. وی خاطر نشان کرد . شرکنند گان […]

ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک خبر داد . به مناسبت دهه مبارک فجر امسال با توجه به شیوع ویروس کرو نا صنتعگران صنایع دستی وخانه های صنایع دستی سطح شهرستان بصورت مجازی جشنواره های غذاهای سنتی وصنایع دستی برگزار می نمایند. وی خاطر نشان کرد . شرکنند گان در این جشنواره به پخت وپز غذ اهای سنتی ومحلی و صنایع دستی وتصاویر آن را بصورت عکس ومجازی واینستاگرام اقدام خواهند نمود. او در ادامه گفت هدف از برگزار جشنواره های غذ اهای سنتی ومحلی وصنایع دستی آشنایی با غذ اهای سنتی وبومی صنایع دستی وسعی در احیای بیشتر آن می باشد 32660405 4532 4bc3 8f84 f67b2b67ceafb7fec4a7 53bd 443d a06a fa1f2cfff64e