جشنواره ورزش و محیط زیست برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محیط زیست کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهر همزمان با هفته تربیت بدنی،ورزش و هفته بهداشت محیط در محل آکادمی ملی المپیک جشنواره “ورزش و محیط زیست” را برگزار می کند. این جشنواره با همکاری و مشارکت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی […]

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محیط زیست کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهر همزمان با هفته تربیت بدنی،ورزش و هفته بهداشت محیط در محل آکادمی ملی المپیک جشنواره “ورزش و محیط زیست” را برگزار می کند.
این جشنواره با همکاری و مشارکت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قسمت اداره کل بهداشت محیط، وزارت آموزش و پرورش دفتر روابط و معاونت تربیت بدنی، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران خوارزمی، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون ها و انجمن های ورزشی برگزار می شود