جلسه ای بمنظورمعرفی وتقویت حساب۱۰۰ حضرت امام (ره)

جلسه ای بمنظورمعرفی وتقویت حساب۱۰۰ حضرت امام (ره) در روزسه شنبه۱۴۰۲/۱/۲۲ با حضور آقایان حجت الاسلام والمسلمین پورنصیرمسئول دفترنماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان وآقای فتاحی رییس دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰امام خمینی (ره)، باصره رئیس اتاق اصناف استان هرمزگان واعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکزاستان هرمزگان و مسئولین۴۲ اتحادیه صنفی استان درمحل سالن […]

جلسه ای بمنظورمعرفی وتقویت حساب۱۰۰ حضرت امام (ره) در روزسه شنبه۱۴۰۲/۱/۲۲ با حضور آقایان حجت الاسلام والمسلمین پورنصیرمسئول دفترنماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان وآقای فتاحی رییس دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰امام خمینی (ره)، باصره رئیس اتاق اصناف استان هرمزگان واعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکزاستان هرمزگان و مسئولین۴۲ اتحادیه صنفی استان درمحل سالن جلسات اتاق اصناف برگزارگردید.
دراین جلسه ابتداحاج آقا پورنصیرضمن عرض تسلیت شهادت امام علی (ع)،جایگاه وویژگی های حساب ۱۰۰راتشریح وتبیین نمود.همچنین آقای فتاحی گزارشی ازخدمات حساب ۱۰۰ ووضعیت نیازمندان به مسکن دراستان ارائه نمود سپس آقای باصره رئیس اتاق اصناف ضمن تشکروابرازرضایت ازآشنایی باحساب۱۰۰برای نخستین بار،خواهان تداوم ارتباطات وجلسات گردید.
در ادامه اعضای حاضر در جلسه در خصوص نحوه کمک و روش های کمک به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.