جلسه تکریم و معارفه رئیس هیات کشتی شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی هیات کشتی کارگری استان هرمزگان در تاریخ پنج شنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت یازده صبح با حضور رئیس هیات کشتی استان هرمزگان جناب آقای دکتر حسین مینا، رئیس اداره ورزش شهرستان حاجی آباد جناب آقای ارشد، نائب رئیس هیات کشتی استان هرمزگان جناب آقای شمس ، دبیر هیات کشتی استان هرمزگان […]

به گزارش روابط عمومی هیات کشتی کارگری استان هرمزگان در تاریخ پنج شنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت یازده صبح با حضور رئیس هیات کشتی استان هرمزگان جناب آقای دکتر حسین مینا، رئیس اداره ورزش شهرستان حاجی آباد جناب آقای ارشد، نائب رئیس هیات کشتی استان هرمزگان جناب آقای شمس ، دبیر هیات کشتی استان هرمزگان جناب آقای یزدان شهبازی، رئیس کمیته شهرستانهای استان هرمزگان جناب آقای حمید بلوچ و رئیس کمیته کشتی فرنگی استان هرمزگان جناب آقای رحمان قراگزلو برگزار گردید.

در این جلسه از زحمات چندین ساله  جناب آقای معین کریمی به عنوان رئیس اسبق هیات کشتی شهرستان حاجی آباد تقدیر و تشکر به عمل آمد و در ادامه جناب اقای محمد غلامپور به سمت سرپرست کشتی شهرستان حاجی آباد منصوب گردید

در ادامه این جلسه دکتر حسین مینا در جهت ارتقا و کیفیت کشتی در شهرستان حاجی آباد از طرف هیئت کشتی استان هرمزگان قول یک تخته تشک کشتی به هیات این شهرستان را داد.

همچنین مقررگردید آقای غلامپور نسبت به راه اندازی و فعالیت در رشته های کشتی فرنگی،آزاد،ساحلی و پهلوانی با تمام توان در این شهرستان اقدام نماید.

خبر: علی قراگزلو