جلسه رسیدگی به مسائل مربوط به احداث مجتمع بندری مکران برگزار شد.

جلسه رسیدگی به مسائل مربوط به احداث مجتمع بندری مکران با حضور  زندیه وکیلی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ، نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، رضایی مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری ، عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ، کمالی […]

جلسه رسیدگی به مسائل مربوط به احداث مجتمع بندری مکران با حضور  زندیه وکیلی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ، نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، رضایی مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری ، عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ، کمالی مدیرکل و راه و شهرسازی ، حسینی مدیرکل ثبت و اسناد و سایر مدیران و کارشناسان دستگاهای اجرایی در سالن جلسات اداره کل بنادر و دریانوردی بندرعباس برگزار گردید. در این جلسه مسائل و مشکلات احداث مجتمع بندری مکران در شرق استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت که عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بزرگترین مانع جهت شروع عملیات اجرایی احداث مجتمع بندری مکران را وجود معارض در پهنه شناسایی شده دانست. مهندس نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص وجود معارض در پهنه شناسایی شده جهت احداث مجتمع بندری گفت : در محدوده شناسایی شده سه روستا دارای سکنه وجود دارد بنام روستای بونجی ساحلی لاتیدان با وسعت ۱۵ هکتار با جمعیت ۱۳۷ نفر ، روستای بونجی کرباسی با وسعت ۲۰ هکتار با جمعیت ۲۸۰ نفر و روستای بونجی مسکی با وسعت ۵۸ هکتار با جمعیت ۷۴۸ نفر می باشد که با تخصصی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جابجایی روستاها در کشور و استان دارد ، می توان با رویکرد کمترین آسیب به زندگی و اشتغال ساکنین روستاهای نامبرده شده طرح جابجایی را پیشنهاد و پس از مطالعه جامع در این خصوص جابجایی را اجرا نمود. در ادامه جلسه مسائل و مشکلات دیگر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرح مطالعاتی جانمایی و جابجایی روستاهای موجود در محل احداث مجتمع بندری مکران پس از تامین اعتبار از سوی سازمان بنادر و دریانوردی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان انجام گیرد.