جلسه پیگیری قوانین هوای پاک درسالن اجتماعات استانداری برگزار شد

این جلسه بادودستورکارعملکرد دستگاههای متولی وبررسی وضعیت استان از لحاظ منشاء داخلی گردوغبار دراستانداری هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت به گزارش (صدای گامبرون )  : جلسه پیگیری قوانین هوای پاک درسالن اجتماعات استانداری برگزار شد . این جلسه به ریاست مدیر کل مدیریت بحران و دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای دستگاههای عضو […]

این جلسه بادودستورکارعملکرد دستگاههای متولی وبررسی وضعیت استان از لحاظ منشاء داخلی گردوغبار دراستانداری هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش (صدای گامبرون )  : جلسه پیگیری قوانین هوای پاک درسالن اجتماعات استانداری برگزار شد . این جلسه به ریاست مدیر کل مدیریت بحران و دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای دستگاههای عضو قانون هوای پاک در مورخ  برگزار گردید . دراین جلسه دو دستور کار ذیل برگزار شد:
– گزارش عملکرد دستگاههای متولی در خصوص اجرای قانون هوای پاک توسط اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
– بررسی وضعیت استان از لحاظ منشاء های داخلی گرد و غبار استان توسط دکتر طهماسبی مدیرکل محترم دفتر مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست و دبیرستاد گرد و غبار کشوری
درابتدای جلسه حسن زاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران در خصوص اهمیت قانون هوای پاک و انجام وظایف محوله دستگاه توضیحاتی ارائه کرد . وی تاکید داشت:  با توجه به پیگیری های وزارت کشور در این خصوص انجام تکالیف دستگاهها امری مهم وضروری می باشد .
در ادامه مسیحی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص ارائه نقش محیط زیست  و اجرای قانون فوق به   ارائه وظایف دستگاهها پرداخت و از دستگاههای که عملکرد خود را ارسال ننموده اند درخواست شد که عملکرد خود را جهت جمع بندی به این اداره کل ارسال نمایند .
در دستور کاردوم توسط دکتر طهماسبی مدیرکل دفتر مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دبیر ستاد مقابله با گرد و غبار به ارائه بررسی هایی که در زمینه وضعیت کانون‌های گردوغبار داخلی گردوغبار دراستان هرمزگان پرداخت.
طبق این طرح بیشترین کانونهای غبار خیز در استان جاسک و بندرعباس و گچین می باشد و بیشترین فصل دارای گرد و غبار بهار و تابستان می باشد . همچنین در بخش خسارتهای مجموع ارزش حال کل خسارت‌های گرد و غبار بر اقتصاد استان هرمزگان در یک دوره ۱۰ ساله (۱۴۰۶-۱۳۹۷) معادل ۷۴۸۵۹ میلیارد ریال می‌باشد. به عبارت دیگر مجموع خسارتی که پدیده گرد و غبار بر اقتصاد این استان در یک دوره ۱۰ ساله می‌گذارد بر حسب ارزش پول امروز حدود ۷۴۸۵۹ میلیارد ریال است .
در پایان دکتر حسن زاده از دستگاههای عضو قانون هوای پاک خواست حداکثر تا سه روز کاری عملکرد خود را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارائه نمایند .