حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری سیاهویی : شهردار از واگذاری پست‌های حساس مدیریتی به افراد فاقد صلاحیت، بی تجربه و غیر متخصص اجتناب کند

شهردار از واگذاری پست‌های حساس مدیریتی به افراد فاقد صلاحیت، بی تجربه و غیر متخصص اجتناب کند به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری سیاهویی در پانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور خود اظهارداشت: آموزه های دینی به ما یاد داده هر […]

شهردار از واگذاری پست‌های حساس مدیریتی به افراد فاقد صلاحیت، بی تجربه و غیر متخصص اجتناب کند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری سیاهویی در پانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور خود اظهارداشت: آموزه های دینی به ما یاد داده هر کار و فعالیتی که می‌خواهی انجام دهی نیازمند به معرفت و شناخت است و شناخت به وظایف فردی و اجتماعی جزء ضروریات زندگی بشر است.

وی افزود: انجام هر کار بدون پشتوانه آگاهی، تخصص و تجربه تلاش ها را بی اثر و خنثی و یا حداقل کم اثر می کند.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: اگر کاری را انجام دادیم و تخصص و تعهد و تجربه که لازمه آن کار است رعایت نشد بیش از آنکه اصلاح شود فساد و تباهی را به دنبال خواهد داشت. لذا وظیفه اعضای محترم شورای شهر نظارت بر مدیریت شهری و وظیفه شهردار اشراف و شناخت کامل بر مجموعه مدیریتی شهرداری است و به همان میزان که آموزه‌های دینی به تعهد و تدین مدیران تاکید داشته به همان مقدار هم به توانمندی و تخصص و تجربه توجه دارد.

حجت الاسلام عامری سیاهویی ادامه داد: سپردن مدیریت به افراد ضعیف در مدیریت شهری ظلم به شهروند است که باید تجدید نظر شود.

وی گفت: یکی از سازمان هایی که در هنگام خطر ضامن جان و اموال مردم است سازمان آتش نشانی است. آتش نشانی سازمانی است که رسالت ذاتی آن به کار تیمی و گروهی گره خورده که با فاصله افتادن بین اعضاء و مدیریت تیم در وقت بحران، بحران دیگری را ایجاد خواهد کرد.

حجت الاسلام عامری سیاهویی بیان داشت: عدم توجه به تخصص و فنی بودن مدیریت آتش نشانی در وقت بحران هم جان شهروند و هم اموال شهروند و هم جان آتش نشانان را با خطر مواجه خواهد ساخت.

ایشان افزودند: در جلسات کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی با مدیر آتش نشانی و در جلسه غیر علنی با شهردار مسائلی مطرح گردید که ضرورت دارد آقای شهردار نسبت به فنی بودن مدیر آتش نشانی اقداماتی انجام دهند. اما عدم توجه به نظر اکثریت اعضاء محترم شورا جای تعجب و سوال دارد.

حجت الاسلام عامری سیاهویی در خصوص تغییر و تحولات شهرداری به مهندس نوبانی تذکراتی داد و گفت: از واگذاری پست‌های مدیریتی به بعضی از افراد فاقد صلاحیت که مدیریت ناکارآمد آنان باعث رخوت و سستی انگیزه در سایر پرسنل زحمتکش شهرداری می شود خودداری شود. و از افرادی که حرص پست گرفتن برای آنان یک آمال و آرزو شده پرهیز گردد.

عامری در پایان تصریح کرد: از به کار گیری مشاوران حریصی که در مدیریت شهردار طمع کرده اند و برای رسیدن به اهداف سیاسی و پنهان در طمع رسیدن به امکانات و دست اندازی به بیت المال و حقوق شهروندان کمین کرده اند خودداری شود تا چاپلوسان با تطمیع و گاهی با تهدید مدیریت مردمی را از مسیر حق باز نگردانند