حرایم و ضوابط مختلف در استقرار شهرهای ساحلی جدید در استان رعایت شود

شامگاه سه شنبه ۳۱ مردادماه کارگروه زیربنایی توسعه، روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمینی و محیط زیست به ریاست مهدی دوستی با دستور کار امکان سنجی توسعه و مکان‌یابی سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان هرمزگان و بررسی موضوعات و درخواست‌های ارسالی به کارگروه، برگزار شد. استاندار هرمزگان، اظهارداشت: باید موضوع توسعه شهرهای موجود نیز مورد بررسی […]

شامگاه سه شنبه ۳۱ مردادماه کارگروه زیربنایی توسعه، روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمینی و محیط زیست به ریاست مهدی دوستی با دستور کار امکان سنجی توسعه و مکان‌یابی سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان هرمزگان و بررسی موضوعات و درخواست‌های ارسالی به کارگروه، برگزار شد. استاندار هرمزگان، اظهارداشت: باید موضوع توسعه شهرهای موجود نیز مورد بررسی قرار گیرد و خط قرمزی در این حوزه ایجاد نشود که با استقرار شهرهای جدید، توسعه‌ی شهرهای موجود متوقف شود. وی با اشاره به ضرورت رعایت حرایم و ضوابط در استقرار شهرهای جدید ساحلی، اظهارداشت: لازم است همه‌ی محدودیت‌ها و پهنه‌ها و کاربری‌های تعیین شده، مشخص و پهنه‌ی بهینه برای احداث شهرهای جدید تعیین شود. دوستی در بررسی، ابعاد مختلف امکان‌سنجی، توسعه و مکان‌یابی شهر جدید ساحلی در اراضی شرق شهر بندرعباس موسوم به شهر ساحلی خلیج‌فارس، افزود: باید آرزوهای مردم را در شهرهای جدیدی که می‌سازیم برآورده کنیم و ابتدای امر بایست باور داشته باشیم که قادر خواهیم بود به برنامه‌هایمان جامه عمل بپوشانیم‌. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، در بررسی طرح جامع پهنه‌بندی و توسعه پایدار حریم شهر بندرعباس، نیز خاطرنشان کرد: در این طرح باید محل جایگذاری صنایع برای آینده‌ی پهنه‌ی غربی بندرعباس مشخص شود و تداخلات صنعت با حریم شهر رفع شود.