حسین امیر تیموری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان هرمزگان:ساماندهی اتباع خارجی مجاز در کشور در سایر حوزه‌ها توسط سازمان ملی مهاجرت

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ساماندهی اتباع خارجی مجاز در کشور در سایر حوزه‌ها توسط سازمان ملی مهاجرت در حال انجام می‌باشد. یکی از حوزه‌های ساماندهی حوزه دانشجویی است. از آنجایی که شناسه یکتای سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور مبنای ارائه خدمات توسط تمامی دستگاه‌ها می‌باشد دانشجویان می‌بایست جهت دریافت شناسه یکتا و بهره‌مندی […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون
ساماندهی اتباع خارجی مجاز در کشور در سایر حوزه‌ها توسط سازمان ملی مهاجرت در حال انجام می‌باشد. یکی از حوزه‌های ساماندهی حوزه دانشجویی است. از آنجایی که شناسه یکتای سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور مبنای ارائه خدمات توسط تمامی دستگاه‌ها می‌باشد دانشجویان می‌بایست جهت دریافت شناسه یکتا و بهره‌مندی از سایر خدمات به سامانه سهما به آدرس http://www.irmigrationorg.ir مراجعه نمایند. دانشجویانی که قبلاً موفق به دریافت شناسه یکتا شده‌اند در زیر سامانه دانشجویی سامانه سهما نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند. دانشجویانی که شناسه یکتا ندارند در سامانه سهما قسمت فاقدین شناسه اطلاعات اولیه را ثبت و بعد از آن با مراجعه به اداره کل اتباع خارجی استان‌ها و یا دفاتر خدمات اقامت و اشتغال شناسه یکتا دریافت کرده و مجدداً با شناسه ثبت نام نمایند.

 

مهسا پارسا////