حضور استاندار هرمزگان در منطقه حفاظت شده گنو

نشست با مطالبه گران روستای چاهو منطقه گنو با موضوع برسی ورفع چالش های زیست محیطی با حضور استاندار هرمزگان، مرادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، مدیران کل حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی وآبخیزداری ، گردشگری ومیراث فرهنگی ، سایرمسئولین وجوامع محلی برگزار شد . در ابتدای این نشست حاج احمد […]

نشست با مطالبه گران روستای چاهو منطقه گنو با موضوع برسی ورفع چالش های زیست محیطی با حضور استاندار هرمزگان، مرادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، مدیران کل حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی وآبخیزداری ، گردشگری ومیراث فرهنگی ، سایرمسئولین وجوامع محلی برگزار شد .
در ابتدای این نشست حاج احمد مرادی نماینده استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه : با توجه به بررسی وپیگیرهای انجام شده در خصوص برخی از چالش های این روستا باتوجه به قرار گرفتن وقدمت آن در منطقه حفاظت شده گنو امیدانرا داریم تا با درایت استاندار هرمزگان بتوانیم قولی را که به مردم منطقه در جهت رفع مشکلات داده ایم عملی نمائیم . ماشاهد تلاش های مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در جهت رفع برخی از چالش ها بوده ایم کمااینکه این نشست با پیگیری وهمت ایشان صورت گرفته است .
وی ادامه داد:
ما امروز از جوامع روستای چاهو در خواست نمودیم تا در این نشست حضور یافته تا مشکلات را از نزدیک بازگو نموده وضمن بازدید میدانی با حضور حضرتعالی بتوانیم راهکاری مناسبت برای چالش های زیست محیطی ارائه گردد.
درادامه مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن قدردانی از حضور استاندار هرمزگان وهیات همراه به منطقه حفاظت شده گنو بابیان اینکه روستای چاهو گنو حدود ۶۰هکتار مساحت را دارا می باشد که خود دارای پیچیدگی های از لحاظ قوانین مختف می باشد که یکی از عمده ترین آنها بلاتکلیف ونامشخص بودن مسئله تعیین کاربری دراین روستا می باشد که آیا کاربری زارعی یا کاربری باغی و یاکاربری خاصی می باشد که این مسئله باعث گله مندی اهالی روستا درساخت وسازها شده است .
وی ادامه داد: با توجه به تلاش های اخیر معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مسئله مذکور وپیگیری های لازم با نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی سعی وتلاش مان این بوده است که بتوانیم با حضور حضرتعالی مشکلات وچالش های پیش رو را به نتیجه ای مطلوب برسانیم تا با مشخص نمودن کاربری برای این روستا دغدغه اهالی را کاهش دهیم .
وی تاکید کرد :
همانطور که میدانیم منطقه حفاظت شده به مانند محیط شهری دارای طرح جامع تفضیلی می باشد که درآن مشخص می نماید در یک منطقه حفاظت شده بصورت متمرکر یا گسترده کدام نقاط مستعد برای گردشگری وایجاد زیرساخت های مناسبت می باشد .
در پایان مهدی دوستی استاندار هرمزگان منطقه حفاظت شده گنو، را یکی از استسنایی ترین منطقه در استان برشمرد که با توجه به اختلاف دمایی همیشه دارای گردشگر بوده است، امابرخی از مناطق در استان به مانند قشم وکیش دارای گردشگری فصلی می باشند.آنچه مسلم است همیشه پیچیدگی مسئله به زیبای آن می افزاید زیرا میتوان با ایجاد یک مدل مناسبت وهماهنگ مشکلات و چالش های پیش رو را کاهش دهیم .

وی ادامه داد:
برای حل برخی از مشکلات می بایست یک کارگروهی به دبیری محیط زیست استان واعضای مرتبط ازجمله گردشگری ، منابع طبیعی ، یکی از معاونین استانداری وسایردستگاههای مرتبط وحضور یک نماینده از جوامع محلی روستای چاهو تشکیل گردد تا موضوعات وچالش ها با همفکری وکمک یکدیگر رفع گردد.
وی درادامه سخنان خود از پیگیرهای مدیرکل حفاظت محیط زیست استان که همواره به دنبال رفع چالش ها ومشکلات اهالی در این روستابوده اند قدردانی کرد .
مهدی دوستی درخاتمه سخنان خود به انجام تله کابین گنو ، گیت های وردی برای منطقه ، انجام وضرورت زیرساخت های گردشگری در مناطق مستعد در منطقه تاکید کرد .
استاندار هرمزگان در سفر خود به روستای چاهو گنو دستور آسفالت ورودی روستا، تقویت هر چه بهتر مرکز موبایل روستا و انجام یک برنامه ریزی وطرح مناسبت برای آب روستا را صادر کرد .